Incasso bemiddeling

Zodra u besluit gebruik te maken van de EBL Incasso-diensten zal een juridisch medewerker u, indien gewenst, kosteloos adviseren over het te belopen incassotraject, het aangaan van overeenkomsten met cliënten en uw algemene voorwaarden. Deze terreinen zijn van grote invloed op uw debiteurenbeheer en worden voor zover nodig door EBL Advies herzien. Uw factuur, briefpapier, contracten en algemene voorwaarden zullen daarbij onder de loep worden genomen.

Werkwijze EBL advies

Wij starten nu een minnelijk incassotraject op. Dit wordt ook wel het buitengerechtelijke incassotraject genoemd.
Dit traject bestaat uit het aanschrijven van uw debiteur via een Sommatie (BIK), voor het aanschrijven van de incassokosten en sturen meerdere sommaties, of we nemen contact op met uw debiteur.

Betaald u debiteur de vordering na een sommatie (BIK), of rechtstreeks bij u, dan declareren wij een klein bedrag aan basiskosten voor behandeling van u dossier. Als u debiteur betaald na een Sommatie met incassokosten, dan betaalt uw debiteur de bijkomende kosten zoals rente en incassokosten. U ontvangt van ons een incassospecificatie en wij betalen uw vordering aan u uit, minus de BTW over de incassokosten.

Indien uw debiteur niet tot betaling overgaat, dan gaan wij onderzoek doen voor het opstarten van een gerechtelijke incasso.
Op basis van ons onderzoek en na overleg met u waarin wij de kansen op een positief vonnis met u doornemen, starten wij de gerechtelijke incassoprocedure op.

De hiervoor gemaakt kosten (deurwaarder, griffierecht rechtbank, salaris gemachtigde en nakosten gemachtigde) zullen wij aan u voorleggen en als u akkoord gaat dan sturen wij uw debiteur een dagvaarding met een oproep om bij de rechtbank te komen. In het vonnis van de rechtbank staat vervolgens wie deze kosten moet betalen, maar meestal komen de kosten ten laste van uw debiteur.

Wij werken volgens het no-cure, no-pay principe

Ongetwijfeld heeft u ze ook. Klanten die niet willen betalen. Vaak gaat het om kleine factuurbedragen. Misschien wel zo klein dat u denkt, als ik dit via een incassobureau laat innen, kost het meer dan dat het opbrengt. Wat EBL Advies betreft is niets minder waar. Als u uw onbetwiste vordering bij ons onderbrengt, brengen wij de buitengerechtelijke incassokosten bij de debiteur in rekening, deze betaalt u dus niet zelf.

De incassokosten en rente zijn onze verdienste. Indien wij twijfel hebben over het incasseren van de gelden zullen wij met u in overleg gaan over de te volgen weg en de eventuele kosten die daar mee gemoeid zijn.

Denk in mogelijkheden, niet in moeilijkheden

Peuversweg 1
7615 PV Harbrinkhoek
info@ebladvies.nl
0546-49 19 26

Pagina's

Scroll to Top